• Rozmowa...
  • Zrozumienie...
    Zrozumienie...

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

W czym możemy pomóc ?

Pomoc psychoterapeutyczną kierujemy do osób, które cierpią z powodu takich dolegliwości jak: zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia nerwicowe, objawy stresu i napięcia emocjonalnego, lęk, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia odżywiania.

Terapia może okazać się pomocna dla osób, które przeżywają trudności w relacjach z ludźmi, nie radzą sobie z życiowymi zadaniami lub trudnymi emocjami, szukają pomocy w rozwiązywaniu kryzysów czy potrzebują wsparcia w żałobie.

Warto zwrócić się także do psychologa – terapeuty, kiedy cierpimy na powtarzające się dolegliwości somatyczne takie jak: bóle brzucha, bóle głowy, bezsenność, kołatanie serca, których przyczyna może mieć charakter psychogenny.


Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna ?

Psychoterapia psychodynamiczna oparta jest o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny pomiędzy terapeutą a pacjentem, dlatego podstawowym narzędziem terapii psychodynamicznej jest rozmowa. Proces terapeutyczny trwa określony czas, wymaga odtwarzania wydarzeń z przeszłości pacjenta, które przekładają się bezpośrednio na jego jakość życia oraz interpretację rzeczywistości. W terapii psychodynamicznej na pierwszym miejscu stawia się rozumienie pacjenta, dopiero na drugim miejscu jest interwencja terapeutyczna – wypowiedź i interpretacja terapeuty. Sesja terapeutyczna to spotkanie pacjenta – człowieka odczuwającego cierpienie, oczekującego pomocy oraz empatyzującego terapeuty, który dysponuje wiedzą psychologiczną.

Jakie formy pomocy terapeutycznej oferujemy?

Podczas pierwszego spotkania z terapeutą dowiedzą się Państwo na czym polega pomoc psychologiczna i będą mogli przedstawić swoje oczekiwania. Pacjenci, którzy szukają wsparcia, ale nie umieją do końca okreslić swojego problemu, otrzymają pomoc w jego sformułowaniu.

W ramach naszych usług terapii psychodynamicznej proponujemy dwie formy spotkań z psychologiem – terapeutą:

  • konsultację psychologiczną
  • sesje terapeutyczne

Konsultacja psychologiczna polega na udzieleniu pacjentowi doraźnej pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji. Terapeuta może udzielić pacjentowi wskazówek w rozwiązaniu wniesionego w rozmowie aktualnego problemu.Pozwala to poradzić sobie z zewnętrznymi objawami wynikającymi z przeżywanych trudności i poprawić samopoczucie pacjenta. Konsultacja może być też wstępem do dłuższej terapii.

Sesje terapeutyczne pozwalają dotrzeć do źródeł problemów, przepracować je i zrozumieć. Kolejne sesje, najczęściej, pozwalają powrócić do istotnych dla pacjenta przeżyć z przeszłości, które mają wpływ na jego obecne życie – zachowania, decyzje, postawy, relacje. W rezultacie terapia pozwala pacjentowi odpowiedzieć na pytania dlaczego cierpi, czuje się nieszczęśliwy lub nie odczuwa pełnej satysfakcji ze swojego życia.

Terapia psychodynamiczna zakłada cykl systematycznych sesji, które trwają 50 minut i odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu.